De aanleg van de onderbouw van de nieuwe goederenspoorlijn tussen Rotterdam en Duitsland gaat volgens schema door. Alleen beslissingen over de ‘bovenbouw’ (de aankleding van de spoorlijn) worden een half jaar uitgesteld. Dat moet nadere studie mogelijk maken naar combinaties van spoor met bijvoorbeeld elektronisch geleid containervervoer (Combi-Road).

TLN is blij dat het recente rapport van de Algemene Rekenkamer, waarin vooral de eerdere besluitvorming werd bekritiseerd, niet tot uitstel of zelfs afstel van aanleg van het resterende deel van de spoorlijn heeft geleid. Ook de stad Rotterdam, die de Betuwelijn van groot belang acht voor de toekomst van de haven, heeft opgelucht kennis genomen van de uitkomst van het kamerdebat. In dat debat drong D66, in tegenstelling tot coalitiegenoten PvdA en VVD, aan op tijdelijke stopzetting van de aanleg, om nieuwe kosten/batenanalyses te kunnen maken. Ook de oppositie pleitte voor uitstel of zelfs (GroenLinks, SP) afstel.