Tot kort geleden mochten goederentreinen een lengte hebben van maximaal 650 meter. Sinds enige tijd is deze grens verlegd naar 740 meter. Het kabinet heeft dit toegestaan om ervoor te zorgen dat er meer lading wordt vervoerd via het spoor, al dan niet ten koste van het wegtransport. Dit moet een positief effect hebben op de uitstoot van CO2 en een bijdrage leveren aan het terugdringen van het fileprobleem.

Het rijden met dergelijke lange treinen staat echter nog in de kinderschoenen. LTE is op dit moment de enige in Nederland die ermee rijdt en doet dat vooralsnog op relatief kleine schaal. De vervoerder ziet er echter wel heil in voor de komende jaren. Daarom zijn ze onlangs een testproject gestart, waarin de treinen reden op het traject Rotterdam-Venlo-Viersen-Mannheim en vooral containerlading vervoerde. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met spoorbeheerder ProRail en de Duitse tegenhanger DB Netze. Hierbij wordt gereden tussen de gewone dienstregeling door, zowel van goederen- als van passagierstreinen.

‘We willen onze klanten de mogelijkheid bieden om meer lading te vervoeren via het spoor’, lichtte Plomp toe tijdens het evenement, dat plaatsvond in de laatste week van juni en werd georganiseerd door Nieuwsblad Transport. ‘Daarnaast vinden we het gewoon leuk om nieuwe dingen te proberen.’

Punctualiteit

Belangrijk aandachtspunt is uiteraard de punctualiteit. Daarmee zit het wel snor, zeker als het vertrekpunt van de rit in Nederland ligt. Bij startpunt Rotterdam had de trein slechts één van de acht keer een vertraging van meer dan drie minuten. ‘Ook met vertrekpunt Kijfhoek was de vertraging slechts bij één op de vier gevallen meer dan tien minuten. Bij Venlo was de afwikkeling in bijna alle gevallen soepel.’

In omgekeerde richting waren de resultaten minder florissant. Bij de ritten die Mannheim als vertrekpunt hadden, was slechts één op de vier binnen een halfuur na het geplande tijdstip vertrokken. Ook bij de tussenstop in Venlo, in de richting van Rotterdam, was slechts één trein binnen dertig minuten van het geplande tijdstip vetrokken.

Coronatijdperk

Plomp wees er tijdens het evenement wel op dat kort na de eerste ritten met de langere treinen de coronaproblemen begonnen. Daardoor heeft op dit moment het grootste deel van de testperiode plaatsgevonden met een ongekend leeg spoor. Er reden zowel in Nederland als in Duitsland aanmerkelijk minder treinen. Daardoor was er meer ruimte voor de langere treinen van LTE.

‘Het is nog de vraag hoe het gaat op het moment dat de passagiersvervoerders weer hun normale dienstregeling invoeren’, aldus Plomp. ‘Ook is het even afwachten wat er gebeurt op het moment dat meerdere spoorgoederenvervoerders met langere treinen gaan rijden. En vooral ook of deze allemaal tegelijk of kort achter elkaar gaan rijden, of dat ze meer verspreid over de dag en de week rijden. Als je allemaal tegelijkertijd bij een terminal aan komt, is de capaciteit snel vergeven natuurlijk.’

Welke problemen verwacht ze nog meer, als straks meer spoorbedrijven dezelfde stap zetten als LTE? ‘We zien op bepaalde punten dat de infrastructuur nog niet op orde is. Stel dat alle vervoerders straks met twee à drie langere treinen gaan rijden op één dag, dan komen we in de problemen met het opstellen voordat we gaan rijden. Daar zijn we ons van bewust, zowel ProRail als LTE. Daarvoor wordt nog een plan uitgewerkt, zodat we er in de toekomst wel klaar voor zijn.’

Laden en lossen

Een groot deel van de terminals lijkt er wel klaar voor te zijn. Van de terminals die zijn aangedaan, had alleen het spoor bij ECT op de Maasvlakte een beperkte lengte van maximaal zevenhonderd meter. ‘Daardoor moesten we bij aankomst één wagon afrangeren en bij vertrek er eentje bijrangeren. Dat geeft een vertraging van negentig minuten per richting. De kosten van het extra rangeren betaalt ECT.’

Bij het laden en lossen leveren de langere treinen amper problemen op. ‘Er is een tijdframe waarin je moet lossen laden. Ik heb niet meegemaakt dat we die venstertijden niet haalden. Het lossen kost wel iets meer tijd, maar je blijft gewoon binnen je tijd.’

Ondanks enkele problemen en onzekerheden is LTE enthousiast over de langere treinen. Het bedrijf is dan ook vastbesloten om ermee door te gaan en ook ProRail is positief. ‘We hebben de paden voor 2021 dan ook al aangevraagd en ze zijn ook al toegekend. Wat ons betreft gaan we er permanent mee aan de slag.’

Bulklading in plaats van containers

Tijdens de proef heeft LTE met name containerlading vervoerd. Maar zou het ook met andere lading kunnen? In principe zou dit volgens Plomp moeten kunnen. Wel is er een mogelijke beperking voor wat betref gewicht. Bulklading is over het algemeen zwaarder dan containers. Ook kan het betekenen dat de trein met dubbeltractie (twee locomotieven) moet rijden.

Bekijk de video met de presentatie van Plomp: