Nu is er alleen een spoorweg aan de noordkant van Chemelot. Dat betekent dat alle treinen die vanaf het terrein naar het zuiden moeten, via deze noordaansluiting om moeten rijden. Dat levert veel hinder op voor bewoners langs het spoor tussen Geleen en Sittard.

Budget overschreden

Om die hinder, het rangeren van treinen en de veiligheidsrisico’s te verminderen, werd in 2011 het plan opgevat om een spoorweg ten zuiden van Chemelot aan te leggen. Daarvoor werd een budget gepland van 25 miljoen euro, te betalen door Rijk, provincie, de gemeente Sittard-Geleen en bedrijven op Chemelot.

Nu blijkt dat dit budget met zeker vijf miljoen euro wordt overschreden, vinden de geldschieters het te duur worden en is het plan afgeblazen.