De intermodal-vervoerder had vorig jaar vooral last van een zwakke economie en een sterke frank. Daarnaast profiteerde Hupac in 2018 nog van een eenmalige boekwinst van bijna 2 miljoen frank bij de verkoop van een participatie.

Voor het lopend boekjaar 2020 heeft het bedrijf ook niet vele goeds te melden. Door de vroege sluiting eind februari van de grenzen met Noord-Italië door het coronavirus en het op slot gaan van de Italiaanse industrie, halveerde het volume op de belangrijke alpenroutes, aldus het bedrijf. Ofschoon de vervoerde spoorvolumes langzaam weer aantrekken, liggen ze nog steeds 25% onder de beoogde tonnage voor dit jaar, stelt de directie.

Ongewenste modal shift

Hupac klaagt verder over de toegenomen concurrentie van het wegvervoer door de sterk gedaalde dieselprijzen. Het waarschuwt dan ook voor een ongewenste modal shift van het spoor naar de weg als de overheden het intermodal-vervoer niet snel steunen via een verlaging van de heffingen voor het gebruik van het spoor. Zwitserland en Italië hebben al hulp toegezegd. Het wachten is nu op Duitsland, aldus Hupac.