Op spoorgoederenemplacement Kijfhoek ligt zo’n 80% van de activiteiten sinds vorige week dinsdag stil vanwege problemen met negentien wissels. Bij een controle met een meettrein bleek dat de wissels niet meer aan de kwaliteitseisen voldeden. Daarvan moesten er zeven direct buiten dienst worden gesteld. De overige twaalf werden aan een nadere inspectie onderworpen.

Afgelopen vrijdag kon een aantal wissels weer in gebruik worden genomen, maar werden andere juist weer afgekeurd. In totaal zijn er sindsdien nu zes wissels helemaal buiten gebruik en liggen er twee in een vaste stand.

Thermietlassen

Volgens ProRail is het een enorme opgave om de drie wissels binnen een week weer bedrijfsklaar te krijgen. Binnen 24 uur moeten er 28 lijm- en thermietlassen worden gelegd. ‘Dat is enorm veel werk en vooral thermietlassen is een zeer ingewikkeld proces, waar gespecialiseerde lassers voor nodig zijn’, aldus ProRail in een mededeling. ‘Deze lassers zijn uit het hele land gezocht. Dat is gelukt. Wij zijn de aannemer zeer dankbaar voor zijn flexibiliteit en inspanning.’

Voor de overige wissels op Kijfhoek die nog moeten worden hersteld, wordt maandag een plan gepresenteerd. Het herstel van deze wissels is volgens de spoorbeheerder minder urgent, omdat ze minder belangrijk zijn voor de treinbewegingen op het emplacement.