De opening van de verbinding voor het goederenvervoer liep volgens de wethouder vertraging op vanwege de vergunningprocedure voor de ingebruikname van het spoor richting het bedrijventerrein.

De verbinding met de Vulcaanhaven werd in 2017, bij de start van de ombouw van de Hoekse Lijn tot metroverbinding, losgekoppeld van het voormalige ProRail-spoor. Daarvoor werd een rangeerterrein verplaatst. Om dit weer te gebruiken, moet een vergunning worden afgegeven.

Restpunten

Naast de opening van de verbinding met de Vulcaanhaven voor het goederenvervoer staat nog een aantal andere restpunten open voor de afronding van de ombouw. Daarbij gaat het om de spoorbeveiliging, de verkeerssituatie aan de Haakweg/Slachthuisweg, werkzaamheden aan de kap op station Vlaardingen Centrum en werkzaamheden aan de taluds.

De wethouder meldt dat Bombardier nog steeds werkt aan een upgrade van de spoorbeveiligingssoftware. ‘De huidige software is veilig, maar voldoet nog niet aan alle eisen. Samen met de RET worden nadere afspraken met Bombardier over de aanpak en planning voor lancering van een nieuwe softwareversie gemaakt’, zegt hij.

Van Gils geeft aan dat leveranciers, waaronder Bombardier, hebben aangegeven dat zij last ondervinden van de coronacrisis. Het is nog niet duidelijk wat dit betekent voor de voortgang van de werkzaamheden.

Planning

In de afgelopen maanden is gewerkt aan het toetsen van het ontwerp op de integraliteit van onder meer baan, spoor, stroomvoorziening en beveiliging. De volgende stap is de aanbesteding van de baan en het spoor begin april.

Deze aanbesteding is met twee maanden opgeschoven omdat ‘afwijkingen in de integraliteit toekomstige vertragingen kunnen opleveren bij de uitvoering’. Volgens Van Gils is dit ‘geen aanleiding om de planning substantieel aan te passen’.