Video:

Grenzen

De grenzen per spoor blijven open, er zijn minder transportbewegingen nodig, er zijn minder chauffeurs nodig en treinen blijven doorrijden als voorheen. De voordelen van het spoor ten opzichte van de weg lijken duidelijk. En dan gaat het nog niet eens over de milieuvoordelen.

‘Er is capaciteit genoeg op het spoor’, zegt Hans-Willem Vroon van Railgood. ‘Er komen 30% minder goederen binnen in de haven van Rotterdam. Dus we hebben veel ruimte nu.’

Toch is er nog een aantal knelpunten voor internationaal transport. ‘In Duitsland wordt gewerkt aan het spoor tussen Emmerich en Oberhausen. Daardoor kan transport naar Polen en China alleen plaatsvinden via de Betuweroute. De rest moet via het reguliere spoor.’

Verschuiving

Thom Derks van Mthode, bemiddelaar tussen vraag en aanbod van vervoer per spoor, ziet een verschuiving naar railtransport. ‘Vrachtwagenvervoerders vinden de stap naar het spoor vaak nog te groot. Ze zijn gewend aan vervoer van deur tot deur. Maar ik zie nu wel een trend van vervoerders die zich richting het spoor begeven.’

Ook ziet hij nog een verbeterpunt. Dan doelt hij op de problemen met de brandveiligheid bij emplacement Waalhaven Zuid in de Rotterdamse haven. ‘Het is natuurlijk wel belangrijk dat dit op orde komt.’

Oproep aan overheid

Omdat ook het railvervoer klappen heeft gekregen door de vermindering van het aantal containers in de haven, doet Vroon een oproep aan de overheid. Hij wil dat de parkeerheffingen bij spoorbeheerder ProRail tijdelijk geschrapt worden. ‘Ook wij hebben nu te maken met een daling in de volumes. En dit zijn vaste kosten die nu lastig op te brengen zijn.’