Bij de spoorgoederentak van DB stonden vrijwel alle indicatoren op rood vorig jaar. Zowel ebit, ebitda en omzet als het aantal vervoerde tonnen en het aantal tonkilometers namen af. Enige lichtpuntje was de punctualiteit, die steeg heel lichtjes.

Omzet

De omzet van DB Cargo kwam vorig jaar uit op 4,45 miljard euro. Dat was iets minder dan de 4,46 miljard van een jaar eerder. Ook het vervoerde volume daalde, met 9,2% naar 232 miljoen ton. Het aantal tonkilometers nam ook af, al was die daling wat minder hard (-3,7%).

Dat het bedrijf in 2019 rode cijfers heeft geschreven, is geen verrassing. Al jaren krijgt de goederenvervoerdivisie van het Duitse staatsbedrijf het niet voor elkaar om onder de streep in het zwart te komen. Ook is duidelijk dat het vrachtvolume van DB Cargo al daalt sinds 2011. Dit omdat het bedrijf niet wist te profiteren van de groei van het spoorgoederenvervoer in Europa in het voorbije decennium.

Irritatie

Deze aanhoudende verliezen komen samen inmiddels uit op meer dan een miljard. Deze verliezen worden veelal opgevangen door de opbrengsten van het passagiersvervoer, wat tot irritatie leidt bij andere spoorvervoerders. Zij zien dit als kruissubsidiëring en ergeren zich ook aan het feit dat Berlijn soms bijspringt om financiële gaten te dichten. Zij beschouwen dit als staatssteun.

De politiek zelf is ook niet gelukkig met de gang zaken en bemoeit zich dan ook nadrukkelijk met het beleid op het hoofdkantoor aan de Potsdamer Platz.
Zo moest op verzoek van verkeersminister Andreas Scheuer de financiële topman Alexander Doll, tevens hoofd van DB Cargo, vorig jaar het veld ruimen. Hij is opgevolgd door Sigrid Nikutta.

Wagenladingvervoer

Belangrijke oorzaak van de verliezen is het wagenladingvervoer. Hierbij haalt DB Cargo bij productiecentra kleine ladingen op, om deze kleine ladingen vervolgens elders aan elkaar te koppelen om er een complete goederentrein van te maken. Deze activiteit is goed voor grofweg een derde van het totale volume, maar brengt veel kosten met zich mee.

Cijfers over het eerste kwartaal van 2020 zijn uiteraard nog niet voorhanden. Maar de Duitse staatssecretaris van Verkeer Enak Ferlemann zei begin deze maand al dat de cijfers bij DB Cargo dit jaar waarschijnlijk niet verbeteren. Hij sprak toen van ‘een gespannen bedrijfseconomische situatie’. En toen moesten de coronaproblemen nog komen.

DB Schenker zorgt voor mooi weer

Waar DB Cargo al geruime tijd in het slop zit, doet DB Schenker het juist goed. Over het afgelopen jaar behaalde het een winst voor belasting en rente (ebit) van 538 miljoen euro. Dat was 7% meer dan de 503 miljoen van het jaar ervoor.

Ook de omzet pluste, zij het minimaal, van 17,05 naar 17,09 miljard euro. Dat betekende een stijging van 0,2%. Vooral de divisies Ocean Freight en Contract Logistics deden het goed, met omzettoenames van respectievelijk 5,5 en 4,3%. De luchtvrachtafdeling kreeg wel te maken met een krimp, van 6,9%.