Dat zei Akos Ersek, hoofd beleidsadvies van de UIRR tijdens een recent webinar van NT-zusterpublicatie RailFreight. Het onderwerp van dit webinar was het belang van intermodaal transport tijdens de pandemie van het coronavirus.

Goederenvervoer per spoor blijkt van cruciaal belang om de economie draaiende te houden. Dit terwijl veel andere sectoren te maken krijgen met minder personeel en werk, bijvoorbeeld het passagiersvervoer per spoor.

Europese landen

In de meeste Europese landen wordt er bij mensen op aangedrongen om thuis te blijven, waardoor het treinverkeer aanzienlijk vermindert. In Nederland is dit weekend bijvoorbeeld gestart met een verlaging tot 35% van de gebruikelijke capaciteit. In het land dat het zwaarst is getroffen door het coronavirus, Italië, is er helemaal geen reizigersverkeer meer.

‘Infrastructuurbeheerders in verschillende landen onderzoeken momenteel hoe ze de toegewezen treinpaden zouden kunnen herschikken’, zegt Ersek. ‘Dit is heel belangrijk werk en experimenteel werk, want het is een compleet nieuwe situatie.’

Zo heeft de Noorse infrastructuurbeheerder BaneNOR een nieuwe prioriteitsregels geïmplementeerd die het goederenvervoer per spoor bevorderen, als reactie op de coronacrisis. De regels stellen dat wanneer prioriteit moet worden gegeven, goederentreinen in plaats van passagierstreinen de eerste prioriteit krijgen. Deze regels zijn van kracht sinds 13 maart 2020.

Ook in het Verenigd Koninkrijk wordt gesproken over hoe het personenvervoer kan worden verminderd en tegelijkertijd het goederenvervoer per spoor efficiënter kan verlopen.

Machinistentekort

De spoorgoederensector kijkt ook naar een ander potentieel voordeel van de coronaproblematiek. ‘Er is in het spoorgoederenvervoer een tekort aan machinisten. Is het niet mogelijk om bestuurders van reizigerstreinen in te zetten voor goederenvervoer’, vraagt ​​een webinarkijker.

Ersek antwoordt dat dit inderdaad mogelijk is, maar dat het niet zo eenvoudig is als het klinkt. ‘De uitdaging hier is lijnkennis. Een machinist moet weten waar hij heen gaat en de route kennen. Aangezien het goederenvervoer per spoor doorgaans langere afstanden aflegt en grenzen overschrijdt, verschilt dit enigszins van een rit met reizigers.

Hans-Willem Vroon van RailGood geeft aan dat er op dit moment geen sprake is van een tekort aan goederenmachinisten. Daarnaast hebben de machinisten in het personenvervoer volgens hem niet de ‘vereiste materieelbekendheid en de technische kennis van wagen- en goederentrein’. Ook ontbreekt ‘de bevoegdheid om locomotieven aan-
en af te koppelen’.

Voor zover bekend worden machinisten van goederentreinen niet aan grenscontroles of quarantainemaatregelen onderworpen. Op sommige punten is er wel een wisseling van machinisten.

Frequenties verhogen

Ook Vroon ziet kansen voor het Nederlandse spoorvervoer om de problemen bij het wegvervoer op te vangen. ‘Goederenvervoer per spoor is in staat met maar weinig mensen grote hoeveelheden goederen verplaatsen. Dat vermindert het risico op overdracht van het coronavirus substantieel.’ Er is volgens hem voldoende capaciteit op de goederentreinen. Indien nodig, kunnen frequenties worden verhoogd.