Dat heeft het Umweltbundesamt, de milieudienst van de Duitse overheid, berekend. De trein is dus een factor zes ‘schoner’ dan de vrachtauto. De uitkomst van het onderzoek is koren op de molen van de Allianz pro Schiene, die zich in Duitsland inspant voor verdere bevordering van het spoorvervoer van goederen.

Volgens het Umweltbundesamt heeft het goederenspoorvervoer in 2018 minder klimaatgassen per tonkilometer uitgestoten dan ooit tevoren. Bij de berekeningen is uitgegaan van de gemiddelde ‘stroommix’ die voor de aandrijving van een goederentrein wordt gebruikt. Dat kan nog steeds gaan om in kolencentrales opgewekte stroom, maar ook om elektriciteit van veel milieuvriendelijkere centrales.

Binnenvaart: 34 gram

Volgens Dirk Fiege, directeur van Allianz pro Schiene, toont dit maar weer eens aan dat de politiek het spoorvervoer van goederen sterker moet blijven stimuleren. Waar mogelijk moet het vervoer van lading volgens hem gebruikmaken van het spoor, althans voor een groot deel van het traject. Ook de binnenvaart doet het bij de uitstoot van CO2 verhoudingsgewijs goed, met 34 gram per tonkilometer.