De belangenvereniging werd opgericht in 2009 en heeft nu nog DB Cargo, RTB Cargo, Strukton Rail, VolkerRail, RSC Rotterdam en Hupac als leden. De vervoerders-aannemers Strukton en VolkerRail zeggen per 2020 hun lidmaatschap op omdat hun belangen niet altijd volledig parallel lopen met die van de ‘pure’ goederenvervoerders. Dat meldt KNV in een persbericht. De vereniging functioneerde sinds 2018 met personele inzet vanuit de leden en voorzitter Aart Klompe (foto).

Te smalle basis

Volgens de overige leden van KNV Spoorgoederen en bestuur en directie van de KNV-federatie blijft er na het vertrek van de twee grote leden een te smalle basis over voor effectieve belangenbehartiging. ‘Lopende verenigingszaken en bijvoorbeeld deelname aan de overleggen van COGG en CTGG over het vervoer van gevaarlijke stoffen en basisnet, blijven nog doorgaan’, vertelt KNV-directeur Hubert Andela. ‘De belangenbehartiging zullen partijen in 2020 zelf op zich nemen.’

Voorzitter Aart Klompe van KNV Spoorgoederen betreurt dat er geen aanleiding is om het 10-jarig jubileum van de vereniging te vieren. ‘De nog jonge open markt voor het spoorgoederenvervoer heeft een sterke stem nodig, ook aan politieke en bestuurlijke tafels. Het belang van spoorverbindingen voor onze havens en voor het vestigingsklimaat voor allerlei soorten bedrijven, wordt namelijk onderschat, zo heb ik de afgelopen jaren moeten constateren. Ook voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen van de regering is spoorgoederenvervoer nodig. De onlangs gepresenteerd ‘Green Deal’ van Eurocommissaris Timmermans bevestigt dat.’