Het bedrijf bedingt wel dat de Franse staat 5,2 miljard euro aan schulden overneemt en aan Fret SNCF een bruidsschat van 170 miljoen meegeeft. De bedoeling is om Fret SNCF uiterlijk in de loop van 2021 weer zwarte cijfers te laten schrijven. Voor de omvorming tot een zelfstandig bedrijf en de staatssteun die daarmee gepaard gaat, is toestemming nodig van de Europese Commissie.

Fret SNCF is de op twee na grootste vervoerder van goederen over het spoor in de Europese Unie. Het gaat met de onderneming even slecht als bijvoorbeeld met DB Cargo. Op het conventionele ladingvervoer moet zwaar worden toegelegd. Er wordt al jaren getracht uit de verliezen te komen. Zo werden in oktober nog tweehonderd ontslagen aangekondigd, bovenop een eerder al vastgelegd verlies aan arbeidsplaatsen van 1500 tot en met het jaar 2021.

Bij Fret SNCF werken 5.500 mensen. De omzet van de SNCF-dochter bedraagt 808 miljoen euro. Sylvie Charles, die bij SNCF Logistics de divisies goederenspoor- en multimodaal vervoer leidt, denkt dat Fret door een verzelfstandiging aan flexibiliteit zal winnen. Dat moet vooral gebeuren door de verlader weer over te halen spoorvervoer als serieus alternatief voor het wegvervoer te zien.

Vijf exclusieve emplacementen

Centraal in de plannen van Charles staat de verkrijging van een vijftal emplacementen, verspreid over het land, die voortaan exclusief voor Fret SNCF moeten gaan werken. Het bedrijf moet die nu delen met het algemene spoorvervoer. Fret SNCF wil voorts het aanbod aan verladers aantrekkelijker maken, zowel in het transport van enkele wagons als de samenstelling van complete treinen.

De verlader moet in de toekomst ook voor een kortere termijn capaciteit te kunnen bestellen. Hij moet van de ene op de andere dag transporten van één of enkele wagons kunnen opvragen en er binnen vijf dagen zeker van kunnen zijn dat zijn deellading wordt opgenomen in een complete trein.

Het einddoel is, volgens Charles, dat het spoorvervoer naadloos aansluit op de interne productieprocessen van de industrie. Het moet als het ware een verlengstuk worden van de assemblagebanden.

Schuldenlast

Fret SNCF kampt met precies dezelfde problemen als de Duitse evenknie, DB Cargo. Het ophalen van soms maar enkele wagens bij een industriële verlader is een duur en gecompliceerd proces, al was het maar omdat gebruik moet worden gemaakt van een met het reizigersvervoer gedeeld spoorwegnet.

In Duitsland wordt nog niet gediscussieerd over een volledige verzelfstandiging van het goederenvervoer, wel over de verkoop van bedrijfsonderdelen van de staatsspoorwegmaatschappij om de totale schuldenlast op het concern te verminderen.