Doordat spoorvervoerders langer in onzekerheid verkeerden over het tarief voor de rangeerheuvel werden zij volgens ACM gehinderd in hun bedrijfsvoering. Vandaar dat de marktautoriteit de spoorbeheerder een boete oplegt.

Volgens de ACM had de spoorbeheerder tijdig informatie over de tarieven moeten opnemen in de Netverklaring 2020. ProRail beheert het rangeerterrein Kijfhoek, inclusief de rangeerheuvel die hiervan onderdeel is. Deze heuvel wordt gebruikt voor het naar bestemming sorteren van goederenwagons die op het rangeerterrein arriveren.

Netverklaring

De netverklaring moet alle informatie bevatten die spoorwegondernemingen nodig hebben om gebruik te kunnen maken van het recht op toegang tot het spoor. Zij hebben volledige en juiste informatie nodig om de juiste keuzes te kunnen maken.

De ACM geeft met de boete aan ProRail naar eigen zeggen ‘het signaal dat een dergelijke overtreding niet meer mag voorkomen’. Aan de andere kant heeft de ACM ‘meegewogen dat ProRail al haar andere tarieven wel tijdig had gepubliceerd’. De marktautoriteit geeft wel aan dat ProRail het tarief heeft gepubliceerd ‘voordat de capaciteit voor de rangeerheuvel op Kijfhoek werd verdeeld en het tarief in werking trad’.

Rangeerterreinen

ProRail is verantwoordelijk voor het toekennen van de capaciteit op rangeerterreinen die door goederenvervoerders gebruikt worden voor het parkeren en aan elkaar koppelen van wagons. Ook verleent ProRail toegang tot diensten die worden aangeboden op rangeerterreinen.

Kijfhoek is het enige rangeerterrein in Nederland dat beschikt over een geautomatiseerd wagensorteersysteem. De Spoorwegwet schrijft onder andere voor dat ProRail ervoor moet zorgen dat vervoerders toegang krijgen tot rangeerterreinen. De ACM ziet toe op de juiste uitvoering van de Spoorwegwet.