Dat blijkt uit het antwoord van de bondsregering op vragen van de Bondsdagfractie Bündnis 90/Die Grünen. In totaal moet aan het hele spoornet, volgens de huidige berekeningen, voor 49 miljard euro worden opgeknapt. Dat is dus inclusief de twintig miljard die acuut nodig is.

Daarbij gaat het om te repareren of te vervangen spoorbruggen (18,46 miljard euro), om sporen (15,92 miljard euro) en om werken aan stations.