Dat voornemen staat in de intentieverklaring ‘Duurzame arbeidsmarkt op de rails’, die de bewindslieden samen met spoorbeheerder ProRail, opleidingsinstituut Railcenter en spooraannemers BAM Infra Rail en Strukton Rail hebben ondertekend. Na 2021 zouden jaarlijks minstens tien statushouders, vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning, moeten instromen.

Kopgroep

Partijen hebben de intentie dat de betrokken werkgevers ‘een kopgroep’ vormen en samenwerken met gemeenten en bedrijven, waaronder RailConnect en Railcenter. De betrokken partijen blijven zelf verantwoordelijk voor het halen van de gestelde doelen. Van Veldhoven spreekt van ‘een uitgelezen kans op een baan in een echte topsector’. Volgens haar stijgt de personeelsbehoefte in de spoorsector de komende jaren fors.