Dat schrijft het Bundesrechnungshof, de Duitse algemene rekenkamer, in een tussenbericht aan de Bondsdag. De dit jaar voorgenomen investeringen, in onder meer modernisering van de vloot, digitalisering van het spoorvervoer en de afronding van het nieuwe stationproject Stuttgart 21, kunnen uit de kasstroom niet worden gefinancierd.

Al in januari luidde de rekenkamer de alarmklok over DB. Daarbij beval het de bondsregering aan om Arriva te verzilveren en, mocht dat niet voldoende opbrengen om het financieringsgat te vullen, ook DB Schenker te koop te zetten. Met de verkoop van Arriva is nu begonnen, maar het advies over Schenker is vooralsnog niet opgevolgd.

Schepen van bijleggen

Als het zo doorgaat, zal de komende jaren weer extra staatsgeld nodig zijn om de investeringen te financieren. Daarmee wordt echter de bestaande schuldquote, die ongeveer twintig miljard euro bedraagt, overschreden. DB telt twee ‘schepen van bijleggen’: behalve het spoorproject in Stuttgart is dat ook DB Cargo, dat al vijf jaar op rij grote verliezen lijdt, met name in het vervoer van enkele wagenladingen over het spoor.

DB zelf zegt geen kennis te hebben kunnen nemen van het jongste rapport van de rekenkamer. De raad van toezicht van het concern, deels bestaande uit de Duitse staat en uit vertegenwoordigingen van werknemers, wil op 18 september een ‘concept voor de financiering van de groeistrategie’ op tafel leggen. Daarin wordt volgens het concern een ‘heldere’ visie gegeven op de vele in materieel, mensen en infrastructuur te investeren miljarden euro en de financiering daarvan.

Tragedie

Verkeersminister Andreas Scheuer eist van DB ‘heldere antwoorden’, maar kan zich aan kritiek van de oppositie in de Bondsdag niet onttrekken. Zo heeft de liberale FDP weinig vertrouwen meer in DB-concerntopman Richard Lutz en in Ronald Pofalla, die in de DB-top de portefeuille investeringen beheert.

FDP’er Christian Jung spreekt van een ‘tragedie’ bij het bedrijf. ‘Alleen al bij het spoorgoederenvervoer dreigen massale gevolgen voor het prestatievermogen van de Duitse economie’, zei hij tegenover persbureau DPA.

Sven-Christian Kindler, verkeersdeskundige in de Bondsdagfractie van de Groenen, vindt dat zowel Scheuer als zijn voorgangers Alexander Dobrindt en Peter Ramsauer, allen van de CSU, op de problemen bij DB geen acht hebben geslagen. ‘Sinds jaren ontbreekt politieke sturing door eigenaar staat.’