Aan het binnenlands goederenvervoer per spoor werd 0,25 miljoen frank (was: 2,16 miljoen) overgehouden. Het internationale vervoer hield voor rente, belastingen en buitengewone posten 1,02 miljoen frank over (was: 1,64 miljoen frank).

Het verlies dat onder de streep resteerde, was het gevolg van bijzondere posten. Overigens moest SBB Cargo het in het eerste semester doen zonder een rijksbijdrage van negen miljoen frank, die in dezelfde periode vorig jaar nog wel werd ontvangen. Zo beschouwd, valt de resultaatsverslechtering nog mee.

Teruglopende volumes

Volgens het bedrijf liepen de vervoerde volumes in de eerste jaarhelft verder terug, zowel in het enkele-wagenladingvervoer als in het transport met complete treinen. Teruglopend waren vooral de volumes in het vervoer van staal, hout en chemieproducten.

Eerder werd bekend dat SBB een derde van zijn aandelen in SBB Cargo wil overdoen aan een viertal particuliere partijen, waaronder Bertschi. De vier moeten een impuls geven aan het intermodale spoorvervoer.