Het gaat hierbij uitsluitend om verbetering van het reeds bestaande net. Investeringen in nieuwe spoorlijnen zitten hier niet in. Het bedrag van 86,2 miljard betekent een forse verhoging ten opzichte van eerder gemaakte afspraken en maakt van de onderhoudsoperatie de grootste spoormodernisering uit de Duitse geschiedenis.

Storingen

De afgelopen jaren is het onderhoud aan het 33.000 kilometer tellende Duitse spoorwegennet minimaal geweest. Daardoor is de kwaliteit van het spoor verslechterd, wat zich onder meer vertaalde in steeds talrijkere storingen en vertragingen. Zo kwam één op de vijf intercity’s in Duitsland te laat in de eerste helft van dit jaar.

Het geld wordt bijeengebracht door de landelijke overheid en de deelstaten, die samen goed zijn voor 62 miljard euro. Deutsche Bahn legt daar nog eens 24,2 miljard bij. Met het geld worden onder meer tweeduizend bruggen aangepakt. Dat zouden er aanvankelijk 875 zijn.

Klimaatbeleid

De bondsregering ziet het spoor als een belangrijke pijler van toekomstig klimaatbeleid. Zo moet in 2030 het aantal passagiers zijn verdubbeld. Ook heeft Deutsche Bahn aangegeven dat het volume van vrachtdochter DB Cargo fors omhoog moet.

De plannen zijn nog niet definitief. Het Duitse parlement moet er zijn goedkeuring nog aan geven en bespreekt de voorstellen waarschijnlijk aan het einde van dit jaar.

Kritisch

Vorige week kwam de Duitse mededingingsautoriteit met een kritisch geluid. De ‘Monopolkommission’ wees op de slechte staat van de rail-infrastructuur en dat deze problemen de komende jaren eerder toe- dan afnemen, doordat er volop aan het spoor gewerkt wordt. Ook moet volgens autoriteiten DB meer verantwoordelijk worden gehouden voor problemen omtrent vertragingen, meldt het Duitse vakblad DVZ. Dat zou nu nog zeer beperkt zijn.