Aan tafel zaten ​​Sebastiaan Bennink van Wladimiroff Lawyers, Oscar Vermeij van New Silkway Logistics, Ton van den Hanenberg van de Hogeschool Rotterdam en Xinyao Zhan van GVT Intermodal. De vier specialisten zijn een uur lang bevraagd over het onderwerp, zowel door presentatrice Majorie van Leijen als de kijkers.

Invloed

De doorvoer van voedsel- en landbouwproducten door Rusland vanuit Europa is sinds augustus 2014 verboden. Dit geldt ook voor soortgelijke producten uit de VS, Canada, Australië en Noorwegen. Dit heeft tot nu toe grote invloed gehad op het goederenvervoer per spoor, met name tussen Europa en Azië. Rusland is namelijk een van de belangrijkste doorvoerlanden op de Nieuwe Zijderoute. Tot nu toe konden deze producten alleen worden vervoerd via een handvol routes die Rusland omzeilen, waardoor de transittijden per spoor veel langer zijn.

Vorige maand meldde de Russische regering de ondertekening van een decreet dat het verbod opheft. Per 1 juli is de doorvoer van dit soort producten toegestaan, zij het onder bepaalde voorwaarden. Het betreft alleen transitverkeer en treinen moeten tijdens de hele reis door het land traceerbaar zijn.

Verwarring

Hoewel de regels langer dan een week van kracht zijn, is de reactie van de markt aarzelend. Er heerst nog steeds veel verwarring bij bedrijven over hoe ze aan de voorwaarden moeten voldoen, en of dat de maatregelen daadwerkelijk worden genomen. Over dit laatste wordt nog weinig gecommuniceerd. Wat wel zeker is, is dat het zal leiden tot een doorbraak, omdat de vraag in China naar Europese voedsel- en landbouwproducten enorm is.

Het webinar behandelde dan ook de praktische kant van dit nieuws. Oscar Vermeij legde uit wat de nieuwe regels voor zijn bedrijf betekenen en voor de Nieuwe Zijderoute in het algemeen. Xinyao Zhan schetste een beeld van de maatregelen die in China genomen moeten worden om de ontvangst van deze nieuwe goederen te realiseren. Ton van den Hanenberg heeft als academicus een goed overzicht over de producten en diensten waar het om gaat. En advocaat Sebastiaan Bennink schoof aan om de theoretisch implicaties van het decreet uit te leggen.