In de achterliggende jaren zijn onder leiding van Cor Hoenders (zie foto onder) volgens Rail Cargo diverse activiteiten geïnitieerd om logistieke beslissers meer bewust te laten worden van de mogelijkheden van het spoorgoederenvervoer. Centraal thema voor Hoenders was en is: ‘Wat kan het spoor betekenen in de logistieke keten?’

Politiek

’Gezien alle aandacht voor het milieu, de problematiek op de weg en de wil van de politiek om via het Maatregelenpakket het spoorgoederenvervoer te bevorderen, zal de belangstelling voor het spoor verder toenemen’, verwacht het bureau. Philips was al 2003 betrokken bij de oprichting van Rail Cargo en had hij de leiding over het bureau tot eind 2012.

Cor Hoenders: