Daarvoor moeten twee van de ruim veertig verdeelsporen verdwijnen. Daarnaast gaat spoorbeheerder Prorail, eigenaar en exploitant van het complex, twee ‘industriële blusvoertuigen’ aanschaffen. De maatregelen moeten voor 2022 zijn uitgevoerd.

Het zijn de voornaamste punten uit een verbeteringsplan, dat is opgesteld in reactie op een onafhankelijk onderzoek naar de veiligheidssituatie op het spoorcomplex. Daarin werd onder meer geconstateerd dat de veiligheid op Kijfhoek binnen het management van de organisatie van ProRail te weinig aandacht kreeg.

Incidenten

Dat onderzoek volgde op een aantal incidenten in de zomer van vorig jaar, die voor de Inspectiedienst ILT aanleiding waren om onderhoudswerk op Kijfhoek onder verscherpt toezicht te plaatsen.

Die situatie heeft ruim een half jaar geduurd. Overigens constateren de onderzoekers dat de feitelijke risico’s voor de externe veiligheid rond het emplacement beperkt zijn en dat er geen structureel probleem is met de veiligheidscultuur.