In juli worden daar 28.000 biels aangebracht en komen er geluidsschermen waarin 68.000 ton beton is verwerkt. De omleiding moet ervoor zorgen dat het spoorvervoer in de buurt van Rastatt weer ongestoord kan verlopen.

In augustus 2017 was er een verzakking van het spoor boven de tunnel in Rastatt, die toen, en nu nog, in aanleg was. Er verzamelde zich water, zand en grind in de tunnel. Het spoor erboven kon niet gebruikt worden, waardoor de verbinding voor reizigers- en goederentreinen gedurende zeven weken volledig onmogelijk was.

Enorme verstoringen

Dat leidde tot enorme verstoringen in het goederenvervoer tussen bijvoorbeeld de Noordzeehaven (Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam, Bremen en Hamburg) en het zuiden van Europa. Treinen moesten uitwijken naar alternatieve routes, een deel van de lading werd over de weg vervoerd.

Het lot van de tunnel onder Rastatt is nog niet duidelijk. Er is eerst meer bodemonderzoek nodig, voordat over herstel van de tunnel kan worden besloten. De bovengrondse verbinding in Rastatt is wel weer provisorisch opgelapt. De omleiding waaraan nu wordt gewerkt, moet een betrouwbaar treinverkeer in deze noord-zuidcorridor waarborgen.