Daarmee conformeert ze zich aan het beleid van topman Pier Eringa van spoorbeheerder ProRail. Die ging vorig jaar de confrontatie met de staatssecretaris aan door in de media te verkondigen dat hij het getalm met het opruimen van nabo’s (niet actief beveiligde overwegen) zat was en dat hij ze desnoods op eigen houtje met betonblokken zou afsluiten. Van Veldhoven sprak toen van ‘een traditie dat Eringa met plannetjes in de media verschijnt’.

Vlot trekken

Maar toen de ProRail-topman de daad bij het woord voegde door bij Lunteren een nabo af te sluiten, prees ze de actie van ProRail en erkende ze dat de overheid de zaak te lang op zijn beloop heeft gelaten. Ze heeft nu een ‘landelijke bemiddelaar’, Letty Demmers, aangesteld om lokale dossiers vlot te trekken. In veel gevallen verzetten lokale belanghebbenden zich maximaal tegen afsluiting van spoorwegovergangen.

Demmers is waarnemend burgemeester van Noord-Beveland en heeft volgens IenW ‘in diverse gemeenten bestuurlijke functies vervuld’. ProRail van zijn kant heeft in de persoon van Anne Zwiers een directeur Overwegen aangesteld. Volgens IenW zijn de afgelopen jaren 49 onbewaakte spoorovergangen opgeheven of beveiligd. Doelstelling is dat er over vijf jaar geen mensen meer omkomen op wat nu nog nabo’s zijn.