De spoorvervoerder stelt dat de aanpassing ‘lijnrecht tegenover het maatregelenpakket spoorgoederenvervoer staat’ dat de sector, ProRail en het ministerie in juni vorig jaar zijn overeengekomen.

Het ministerie maakte in juni van dit jaar bekend om tot 2023 jaarlijks 12 tot 14 miljoen euro extra vrij te maken om de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer in Nederland ten opzichte van omringende landen aanzienlijk te verbeteren.

Subsidie opgesoupeerd

Volgens DB Cargo wordt het tarief in 2020 voor het opstellen en rangeren op Kijfhoek met 3 miljoen verhoogd naar 3,7 miljoen. ProRail stelt dat de vervoerder in 2020 2,2 miljoen moet betalen. In 2021 wordt dat 2,9 miljoen euro en in 2022 3,5 miljoen euro.

‘De subsidie die de staatssecretaris beschikbaar wil stellen om de gebruiksvergoeding te verlagen en daardoor verladers te verleiden meer gebruik te maken van het spoor. lijkt hierdoor in belangrijke mate te worden opgesoupeerd door ‘haar eigen’ ProRail’, zegt woordvoerder Jelle Rebbers van DB Cargo.

Tariefverhoging

Volgens woordvoerder Coen van Kranenburg van ProRail staat de tariefverhoging los van de subsidie die door het ministerie is toegekend en berekent de spoorbeheerder alleen de directe kosten door van het gebruik van de heuvel op Kijfhoek.

‘Deze heuvel ligt nergens anders in Nederland en daar werd tot dusver niet voor betaald. Het is een kwestie van gelijke monniken, gelijke kappen.’ Volgens de woordvoerder berekent ProRail de directe kosten van het gebruik van andere rangeerterreinen ook door aan de vervoerders, alleen was dat voor Kijfhoek tot op heden nog niet het geval.

DB Cargo is de enige gebruiker van Kijfhoek, een sorteerstation voor losse wagens in Nederland. Dagelijks worden er zo’n zeshonderd tot zevenhonderd wagons ‘geheuveld’. Het heuvelen is een proces waarbij goederenwagens worden gesorteerd op bestemming en goederentreinen per bestemming kunnen worden samengesteld. De wagens worden gesorteerd door ze over een heuvel te duwen, waardoor ze via een aantal wissels op de verdeelsporen terechtkomen, waarop de nieuwe treinen worden samengesteld.

Opstellen

Eerder werd al bekend dat vervoerders vanaf 2020 voor het opstellen van treinen op rangeerterreinen voortaan per minuut gaan betalen in plaats van per dag. Nu is het opstellen van een trein de eerste vier uur nog gratis. Volgens Rebbers worden de spoorgoederenvervoerders hiermee benadeeld: ‘Bij een terminal moet je regelmatig wachten en daar heb je als vervoerder niet altijd invloed op. Een vertraging bij een andere vervoerder kan bijvoorbeeld ook de wachttijd verlengen.’

DB Cargo waarschuwt dat er een omgekeerde modal shift dreigt plaats te vinden. ‘Vervoer van het spoor zal verhuizen naar de weg. Belangstelling van andere spoorwegondernemingen om in dit marktsegment actief te worden, wordt hierdoor in de kiem gesmoord.’ De vervoerder roept daarom het ministerie op om de subsidie ten goede te laten komen aan de modal shift. De Tweede Kamer debatteert donderdag over het spoor.

Vernieuwing Kijfhoek

Het heuvelsysteem op Kijfhoek is eind jaren negentig in gebruik genomen. In 2017 is er gestart met de vervanging van een aantal sporen en wissels. Van 2021 tot 2023 wordt het heuvelsysteem vernieuwd en het aantal sporen en wissels uitgebreid.