Deze aanpak wordt momenteel toegepast als pilot op de Scandanavian Meditarranean (Scan-Med) Corridor, de spoorlijn die de Scandinavische regio verbindt met Italië. Uiteindelijk moet de aanpak Europabreed worden toegepast. Het was een van de afspraken die gemaakt werden tijdens de TENT-T Days in Rotterdam in 2016.

Stephan Noll, Manager Corridor van de One-Stop-Shop op de Scan-Med corridor, presenteert de pilot in een workshop op 27 maart tijdens het Freight & Terminal Forum. Hier geeft hij een toelichting op de pilot en het systeem als geheel. Maar hij vraagt ook om feedback van de sector. Hoe wordt het systeem ontvangen?

Terminal pilot

In de testfase doen verschillende terminals mee, vertelt Noll. De Alnebru-terminal in Noorwegen, de haven van Duisburg in Duitsland en de havens van La Spezia en Interporto di Bologna in Italië zijn op dit moment betrokken. ‘Binnen deze pilot is het mogelijk om internationale treinpaden, ook wel de PaP’s genoemd, en terminalslots in één enkel proces aan te vragen. De pilot bestaat uit verschillende niveaus, die van elkaar afhankelijk zijn en verschillen in inzet, verplichtingen en verantwoordelijkheden voor alle betrokken partijen.’

De terminalcapaciteit wordt volledig toegewezen in overeenstemming de verdeling van de PaP’s. Dit betekent dat deze tegelijkertijd kunnen worden aangevraagd, of ten minste terwijl rekening wordt gehouden met het verzoek voor een treinpad, aangezien beide producten voor het publiek beschikbaar zijn. Dit zou bestaande knelpunten moeten verminderen. ‘Als er geen toegang tot de terminal wordt gevonden, wordt een treinpad ook niet toegewezen, of wordt een alternatief treinpad gezocht’, zo beschrijft het project.

Onbekend

Ondanks de inspanningen heeft het proefproject nog niet veel succes geboekt. Er zijn nog geen verzoeken gedaan via deze methode. Volgens het projectteam kan dit worden verklaard doordat het systeem nog onbekend is. Het verzoek moet worden gedaan via een interface, PCS genaamd. ‘Het blijft een feit dat het gebruik van PCS meer inspanning van de klant vereist dan alleen het aanvragen van een nationaal treinpad, met name in het (meest voorkomende) geval waarin de klant slechts capaciteit vraagt ​​voor één of maximaal twee infrastructuurbeheerders’, aldus het projectteam.

Maar, het gebruik van één tool voor het aanvragen van capaciteit voor internationaal goederenvervoer is een randvoorwaarde voor succes als de corridors hun volledige potentieel willen bereiken. ‘Tegenwoordig is PCS de enige beschikbare tool hiervoor. Als we ons doel met PCS willen bereiken, is het van cruciaal belang dat er functionele interfaces bestaan ​​tussen het internationale aanvraagsysteem en alle nationale systemen. Een langetermijndoelstelling zou het ontwerp moeten zijn van één enkele en gemeenschappelijke Europese tool voor capaciteitsverdeling’, concludeert het projectteam.

Workshop

Ben je geïnteresseerd in deze workshop? Registratie is gratis. Je moet je eerst registreren voor het Freight & Terminal Forum, Expo. Vervolgens bezoek je het workshopprogramma en selecteer je de gewenste workshop.

Datum: 27 maart 2019
Tijd: 13:15 – 14:00 uur