Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakte dinsdag bekend dat Eringa heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn als hoofd van de nieuwe publieke organisatie en gaat daarom nu op zoek naar een opvolger. Tot die tijd blijft Eringa aan als president-directeur.

Het precieze moment van de directiewisseling is nog niet bekend en gebeurt in overleg met de raad van commissarissen van ProRail. Het kabinet stuurt dit najaar het wetsvoorstel voor de omvorming van ProRail tot zbo naar de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2021 in werking treedt.

Huidige termijn

Het ministerie meldt dat de huidige termijn van de president-directeur, die sinds april 2015 loopt, wordt verlengd voor een beperkte periode. ‘Voor een goed verloop van de omvorming van ProRail, is het van belang dat een opvolger er tijdig is. Daarom zal met de werving van deze persoon parallel aan het wetgevingstraject worden begonnen. Pier Eringa heeft aangegeven een stap opzij te zetten zodra de nieuwe topman- of vrouw van ProRail is gevonden’, aldus het ministerie.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven: ‘Pier heeft de afgelopen jaren met zijn kenmerkende energie de schouders gezet onder het versterken van de ProRail-organisatie. Met resultaat! Ik ben blij dat we samen blijven werken aan het spoor voor reizigers en verladers.’

Prestatie

Pier Eringa: ‘De afgelopen vier jaar heb ik met veel plezier gewerkt bij ProRail. We hebben de afgelopen jaren samen, met vervoerders, verladers en spooraannemers, veel bereikt. En dat is goed merkbaar voor de reiziger en verlader. Er rijden meer treinen op tijd. Dat is een prestatie, waar wereldwijd aanzien voor is. Er zijn weinig landen die ons dit nadoen.’

‘We hebben laten zien dat structureel op hoog niveau presteren geen toeval is, daar ben ik trots op. Een van de belangrijkste vragen voor de komende jaren is hoe we Nederland ook op de middellange en lange termijn in beweging blijven houden en de capaciteit van het spoor mee laten groeien. Het is nodig dat we in Nederland blijven investeren in een beter en verfijnder OV-netwerk met meer en snellere treinen, betere en comfortabele stations en meer fietsenstallingen. Daar wil ik me de komende tijd graag voor in blijven zetten.’