In het dossier meer over de opkomst van de spoorverbinding Nederland-China. En wat zit er tegenwoordig eigenlijk allemaal in de wagons van goederentreinen? Verder aandacht voor de wijze waarop de Haven van Rotterdam de modal shift bewerkstelligt en het aandeel chemie in het Belgische spoorgoederenvervoer.

Download het dossier via onderstaand formulier: