Het spoorvervoer door het Rijndal veroorzaakt dikwijls veel lawaai, met uitschieters van zeventig decibel ’s nachts en soms honderd decibel overdag. Het dal is ter plaatse nauw en omwonenden klagen over treinen die volgens de Landdag geluiden produceren die vergelijkbaar zijn met dat van een pneumatische boor.

Haalbaarheidsstudie

Rijnland-Palts kan echter niet zelfstandig beslissen over de routering van passagiers- en goederentreinen. Dat is de bevoegdheid van bondsverkeersminister Andreas Scheuer. De staatssecretaris op zijn ministerie, Enak Ferlemann, heeft een haalbaarheidsstudie aangekondigd naar kosten en baten van een nieuw aan te leggen alternatieve route.