Kijfhoek kent 43 heuvelsporen, waar vervoerders hun goederentreinen en wagons aan elkaar kunnen koppelen. DB Cargo had een verzoek ingediend om in 2019 alle sporen te kunnen gebruiken. ProRail wees er aanvankelijk maar 38 toe aan de Duitse transporteur. De vijf andere sporen gingen naar Lineas, Captrain en Rail Force One.

Irritatie

Dit tot irritatie van DB Cargo, die kort na het besluit bezwaar heeft gemaakt. Het bedrijf vindt dat het alle 43 sporen had moeten krijgen. Inmiddels hebben Captrain en Rail Force One hun sporen teruggegeven aan ProRail, waarna ze alsnog aan DB zijn toegewezen.

Desalniettemin bleef de klacht overeind. ACM oordeelt nu dat ProRail fouten heeft gemaakt bij de toewijzingsprocedure. De spoorbeheerder had meer onderzoek moeten doen naar ‘levensvatbare alternatieven’ voor de drie andere vervoerders.

Tevens vindt de mededingingsautoriteit dat ProRail ten onrechte heeft gesteld dat er voor DB Cargo een goed alternatief is voor de vijf sporen die het aanvankelijk niet heeft gekregen. Er wordt aan de vervoerder immers helemaal geen alternatief geboden. Het aantal toegewezen sporen is simpelweg lager dan aangevraagd.

Geen dwangsom

ProRail hoeft zijn besluit dus niet terug te draaien, maar moet in het vervolg de toewijzingsprocedure wel verbeteren. De spoorbeheerder heeft aangegeven dat ook te doen. Een dwangsom of andere strafmaatregel is niet opgelegd.