De trend in het goederenvervoer wijkt daarmee duidelijk af van die in het passagiersvervoer. Daarover meldt de netbeheerder in een persbericht over het afgelopen jaar trots dat Nederland samen met Japan en Zwitserland de wereldwijde top-3 op het gebied van spoorpunctualiteit vormt.

Op zes goederenroutes lag de punctualiteit gemiddeld rond de 70%, ongeveer vijf procentpunt onder het niveau van 2017. Een trein geldt als punctueel als die minder dan drie minuten vertraging oploopt. Ter vergelijking: voor het passagiersvervoer was dat cijfer 91,4%. De met afstand belangrijkste goederenlijn, de Betuweroute, zit overigens niet in deze cijfers.

Verklaring

ProRail geeft daarvoor als verklaring dat het die lijn ‘tot voor kort’ niet in beheer had. Zoals bekend werd de Betuweroute voorheen beheerd door Keyrail, een samenwerkingsverband tussen ProRail en de Havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam. Dat werd eind 2014 ontbonden en in 2015 kwam het beheer van de goederenlijn naar Duitsland volledig in handen van ProRail.

De score op het gebied van de zogenoemde transitotijd is vorig jaar wel licht verbeterd. Die geeft weer hoeveel goederentreinen onderweg meer dan een half uur vertraging oplopen. Dat was begin 2017 nog bijna 7% en begin vorig jaar 4%. Voor de laatste maanden van het jaar bedroegen de scores respectievelijk 4,7 en 3,1%.

Aankomstpunctualiteit

ProRail is een paar jaar geleden op aandrang van spoorvervoerders begonnen met het registreren van de aankomstpunctualiteit van goederentreinen in plaats van de vertrekpunctualiteit, omdat die voor verladers veel relevanter is. Het dashboard laat zien dat slechts zeven van de tien treinen tijdig bij een grensovergang (Oldenzaal, Roosendaal, Venlo en Zevenaar Oost) arriveren. De andere drie lopen meer dan een half uur vertraging op. Dat beeld is het afgelopen jaar nauwelijks veranderd ten opzichte van 2017.

Er hoeft weinig te worden ‘omgereden’ op het Nederlandse net, want bijna alle ritten worden volgens de oorspronkelijk geplande route afgewerkt. Dat percentage schommelde de afgelopen twee jaar tussen 95 en 98. Zodoende staat ook het aantal ‘geleverde treinpaden’ aan de verschillende operators op een hoog niveau van rond de 98%. Bij de andere 2% moest de trein afwijken van de geplande route. ProRail beschouwt zo’n ‘pad’ dan als niet geleverd.