Met de omvorming van de spoorwegbeheerder van een privaat bedrijf naar een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) kan de spoorwegbeheerder straks geen btw meer aftrekken. Hierdoor ontstond de vrees dat dit zou leiden tot hogere kosten. Uit een Kamerbrief van van Veldhoven blijkt dat het BTW-voordeel dat wegvalt, op een andere manier gecompenseerd wordt.

Kosten

Evofenedex is ‘zeer content’ dat de staatssecretaris belooft dat de kosten voor het gebruik van spoor door handels- en productiebedrijven niet stijgen. De belangenbehartiger zegt nooit een pleitbezorger te zijn geweest van de omvorming van ProRail, maar kan zich vinden in de randvoorwaarden die daaraan worden gesteld.

De ondernemersvereniging beklemtoont dat Prorail bij het verdelen van spoorcapaciteit terdege rekening moet houden met de belangen van het spoorgoederenvervoer. ‘Nu komen handels- en productiebedrijven regelmatig in de knel omdat er onvoldoende capaciteit is voor het af- en aanvoeren van goederen per spoor’, stelt Evofenedex.

Planning

Met de omvorming van de spoorwegbeheerder van BV tot zbo komt de spoorbeheerder onder verantwoordelijkheid van het ministerie. Van Veldhoven verwacht het wetsvoorstel volgend jaar naar de Tweede Kamer te kunnen sturen en dat ProRail vanaf begin 2021 een zbo is. Voorbeelden van bekende zbo’s zijn het Kadaster, de Autoriteit Consument en Markt en De Nederlandsche Bank.