Het beste jaar voor de Betuweroute tot nu toe was 2014 toen er 25.100 treinen over de goederenlijn tussen Nederland en Duitsland gingen. Dat aantal nam in 2015 af tot tot 22.900 en in 2016 tot 20.400, het laagste aantal in de afgelopen zeven jaar.

Derde spoor

Bouwwerkzaamheden aan de verbinding met Oberhausen, ofwel de aanleg van het derde spoor in Duitsland, waren de belangrijkste reden voor de achteruitgang. Een en ander blijkt uit de uitgave ‘Spoor in cijfers 2018’ van het informatiecentrum Rail Cargo, dat zich baseert op cijfers van ProRail.

Vorig jaar hoefde de Betuweroute minder vaak gestremd te worden vanwege de bouwwerkzaamheden. Bovendien gebruikten meer treinen de verbinding via Meteren, mede dankzij de nieuwe spoorlijn Zaltbommel-Meteren, die in oktober 2016 in gebruik werd genomen. Van het totale grensoverschrijdende verkeer in Nederland ging vorig jaar 45% via de Betuweroute, een toename met 8% vergeleken met 2016.

Stremmingen

Sinds de opening van de goederenspoorlijn in 2007 groeide het aantal treinen tot 2015 gestaag met ongeveer 5.000 per jaar. Het werk aan de spoorlijn ten behoeve van het derde spoor in Duitsland heeft echter voor een trendbreuk gezorgd. Vooral in 2016 was het aantal stremmingen groot.

Spoorbeheerder ProRail verwacht dat het aantal treinen na de ingebruikneming van het derde spoor weer fors gaat groeien. De prognose voor 2025 geeft een bandbreedte van 34.500 tot 37.500 treinen aan. Vijf jaar later zou dat toegenomen moeten zijn tot maximaal 43.000 treinen.