De spoorgoederenvervoersector bood woensdag nog een petitie aan bij de Kamerleden om steun te vragen voor het pakket en vinger aan de pols te houden bij de uitvoering ervan. ‘Ik denk dat de petitie vooral heeft geholpen omdat hij als één front door de hele sector is aangeboden’, vertelt mede-ondertekenaar Hans-Willem Vroon van RailGood.

Concrete acties

De staatssecretaris heeft toegezegd dat ze eind dit jaar met een Voortgangsrapportage komt. ‘In die brief zal ze melden via welke concrete acties het maatregelenpakket uitgevoerd wordt’, licht Jurgen van der Sloot van Evofenedex toe. ‘Elke fractie heeft uitgebreid bij het maatregelenpakket stilgestaan. De afspraken uit het pakket moeten nu omgezet worden in actie.’

Wel maken de partijen zich zorgen over de beloofde verlaging van de gebruiksvergoedingen. ‘1 januari is heel dicht bij. Ik vraag me af of de subsidieregeling van 12 tot 14 miljoen dan al in gang is gezet. Als het niet lukt, dan hopelijk later wel met terugwerkende kracht. Het is vervelend dat we nu nog niet weten waar we aan toe zijn. Dat is lastig afspraken maken met klanten, want het financiële risico is voor de vervoerder’, beseft Vroon.

Uitvoeringsprogramma

Nu is de spoorgoederentafel aan de beurt om de visie om te zetten in een uitvoeringsprogramma. ‘Gelukkig zitten we daar zelf ook aan tafel’, licht Van der Sloot toe. ‘Dat is eind dit jaar klaar. De Kamer is in ieder geval enthousiast over het pakket. Ook de sector is nu zelf aan zet, bijvoorbeeld met schonere, stillere treinen en het bevorderen van de modal shift van de weg naar het spoor.’