Peeters (VLD, foto) is niet bevoegd voor de haven noch voor mobiliteit. En de studie betreft niet de aandrijving van de treinen, maar wel de zinvolheid om spoorlijn 204 ook voor passagiersvervoer te gebruiken. Nu wordt de lijn, tussen Gent-Dampoort en het noorden van het Gentse havengebied, alleen gebruikt door goederentreinen. Peeters krijgt dan ook het verwijt dat zijn initiatief eerder kadert in het licht van de nakende gemeenteraadsverkiezingen.

Hij geeft wel toe dat hij de studie gebruikte om de waterstofpiste op de tafels van de NMBS en Infrabel te kunnen leggen. ‘De bedrijfswereld is in elk geval geïnteresseerd zegt hij. Alstom bouwt al treinen op waterstof en Blue Line Logistics toont belangstellend om binnenschepen op waterstof in te zetten op Gentse waterwegen.’

De passagierstreinen zouden in de eerste plaats dienen voor het woon-werkplaatsverkeer. Momenteel moeten de meeste mensen die in het havengebied werken daarvoor hun wagen gebruiken. Wanneer de nodige infrastructuur aanwezig is voor waterstof zouden ook de goederentrein daarmee kunnen rijden. Dat zou minder onderhoud vergen, want dan zijn bovenleidingen overbodig.

Peeters denk aan de bouw van een productie-installatie voor waterstof in het noorden van het havengebied. Die zou gevoed kunnen worden met stroom van zonnepark De Zonneberg in Zelzate. Alstom-waterstoftreinen rijden nu al in Duitsland. Peeters hoopt binnen de vijf jaar in Gent de Belgische primeur te kunnen pakken. En indien lijn 204 ooit zou worden doorgetrokken naar Terneuzen…