De strook Lokeren-Sint-Niklaas maakt deel uit van de intensief benutte lijn 59, tussen Antwerpen en Gent. Vanaf Gent loopt die als deel van lijn 50 (vanuit Brussel) verder naar Brugge en Oostende en vanuit Brugge als lijn 51 naar Zeebrugge. In Sint-Niklaas pikt lijn 54 vanuit Mechelen erop aan en in Lokeren lijn 57 vanuit Aalst. Dat zijn strategische verbindingen tussen zowel de grootste Vlaamse steden als de belangrijkste havens.

De studie beperkt zich tot een capaciteitsanalyse. ‘Pas als zou blijken dat een derde spoor de beste oplossing is om in de toekomst voldoende capaciteit te kunnen aanbieden zullen we in een volgende studie de technische haalbaarheid en de mogelijke tracés bekijken en de impact van de werken op de omgeving met mogelijke compensatiemaatregelen’, zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken.

Het lokale actiecomité Abllo noemt het derde spoor onnodig. treinen die vlotter optrekken en vertragen dan de huidige voertuigen, snellere en beter gebruikte spoorwissels kunnen volgens dit comité volstaan om het toenemende gebruik van de bestaande sporen op te vangen. Abllo verwijst ook naar de invoering, vanaf 2020, van het Europese seinsysteem ETCS. Dit maakt de inzet van meer en langere treinen mogelijk.

De tegenstand is echter vooral ingegeven door de vermoedelijke onteigeningen en de ongemakken voor het lokale verkeer. Voor de aanleg van een derde spoor moet de bedding zes meter verbreed worden, over en lengte van dertien kilometer. Hierdoor zullen ook diverse bruggen en overwegen moeten worden heraangelegd.