Na eerdere gesprekken op lagere echelons maken haven-CEO Jacques Vandermeiren en Infrabelbaas Luc Lallemand zich klaar om samen met Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) aan tafel te schuiven. Volgens De Tijd zou dit begin mei gebeuren.

In de huidige situatie beheert Infrabel het grootste deel van de spoorlijnen in het havengebied, zoals het dit in de rest van België ook doet. Klein stroken liggen op het concessieterrein van en zijn eigendom van terminaluitbaters en andere bedrijven. Ze onderhouden en beheren die strookjes ook zelf. Voor deze bedrijven is een goede aansluiting op het spoorwegnet essentieel, willen ze een rol van betekenis spelen in de transitie van vervoer per vrachtwagen naar vervoer per trein.

Volgens De Tijd zijn noch Vandermeiren, noch deze bedrijven tevreden over de manier waarop Infrabel die aansluiting regelt. Infrabel zou te weinig flexibel zijn en te weinig werken op maat van de vrachtnoden van de bedrijven. Daarom bestudeert het havenbedrijf een alternatieve oplossing. Een mogelijke optie is de volledige overname van de spoorwegen in de haven. De overname kan echter ook beperkt blijven tot de Linkeroever, waar zich de meeste grote containerterminals bevinden.

Als voorbeeld voor Antwerpen wordt Hamburg vernoemd. Daar houdt de haven het spoorwegnet in eigen beheer. Er zijn 130 operatoren actief. In Antwerpen zijn er naast Lineas, een dochter van de NMBS, alleen een achttal kleine spooroperatoren aan het werk. Die betekent dat er nu nauwelijks prijsconcurrentie speelt.

De spoorlijnen en spoorwegbundels in de Antwerpse haven hebben een gezamenlijke lengte van ruim 1.000 kilometer. Een van die bundels is de grootste in Europa. De overname past ook in een bredere strategie van de haven, om de infrastructuur op haar grondgebied zelf te beheren. Vorig jaar nam ze al een pijpleidingennetwerk van 720 kilometer over.