Toet legde in januari 2018 zijn functie als algemeen directeur van KNV neer.

‘Ad Toet had als directeur van KNV veel oog voor het goederenvervoer en keek daarbij altijd over de landsgrenzen’, volgens ProRail. Dat is volgens de infrabeheerder belangrijk omdat het spoorgoederenvervoer over de grens gaat. En dat vraagt om voldoende ruimte op het Nederlandse spoor, maar ook om een goede aansluiting van het spoor op de havens en andere industriële centra. Bovendien moet het spoor ook goed ‘intakken’ op het Europese netwerk van goederensporen.

Kijfhoek is het grootste emplacement van Nederland en bevindt zich tussen Barendrecht en Zwijndrecht. Met 43 verdeelsporen, 14 aankomstsporen en 12 opstelsporen, is het de ideale plek om wagens met verschillende bestemmingen te ontkoppelen en sorteren en daarna weer te koppelen aan andere wagens. Jaarlijks vertrekken en passeren er tienduizenden goederentreinen van en naar diverse bestemmingen in Nederland en Europa. Vanaf de Ad Toet Heuvel verdeelt ProRail de goederenwagons over de verdeelsporen.