Dat zegt ProRail in zijn jaaroverzicht van het spoorgoederenvervoer. De Nederlandse netbeheerder zegt daarin op grond van ‘een grove schatting’ dat als direct gevolg van ‘Rastatt’ minstens 500 containertreinen tussen Rotterdam en Zwitserland en Italië niet hebben kunnen rijden. Daarnaast hebben zo’n honderd treinen tussen Moerdijk en Italië niet kunnen rijden.

ProRail denkt ook dat de stremming op lange termijn effect heeft, maar kan dat niet kwantificeren. Wel is duidelijk dat een containershuttle tussen
Moerdijk en Italië niet opnieuw is opgestart. De stremming van de Rijvallei, een van de drukste goederenlijnen in West-Europa begon op 12 augustus, toen op de plek waar een nieuwe tunnel werd gebouwd de grond wegspoelde en de spoorlijn verzakte. De verbinding kon pas begin oktober weer worden vrijgegeven.

De gevolgen waren zo groot omdat er te weinig uitwijkroutes waren. ‘Omdat alternatieve routes niet of niet in voldoende mate voorhanden waren
kwam het goederenverkeer op deze verbinding nagenoeg tot stilstand’, aldus de spoorbeheerder. Na verloop van tijd kwam het goederenvervoer wel weer langzaam op gang, maar een deel van de lading is uitgeweken naar de binnenvaart en het wegvervoer.