Dat concluderen onderzoekers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM). Volgens lijkt op het eerste gezicht de toekomst rooskleurig, maar er zijn wel degelijk dreigingen die boven de markt hangen.

De belangrijkste is de omslag naar schonere energie. ‘Wanneer kolencentrales voor elektriciteitsopwekking sluiten, verkleint een omvangrijke deelmarkt van het spoorgoederenvervoer’, aldus de onderzoekers. Dit is namelijk een belangrijke lading voor deze modaliteit.

De toekomst is weliswaar ongewis, maar het spoor heeft in de periode 2005-2016 flink terrein gewonnen ten opzichte van de binnenvaart en het wegvervoer. ‘Dit ondanks dat de kosten van het spoorgoederenvervoer relatief zijn gestegen. In vergelijking met andere landen in de Europese Unie ontwikkelde het Nederlandse spoorgoederenvervoer zich relatief gunstig.’