Het nieuwe 3RX-tracé via Venlo is de beste optie voor de heractivering van de IJzeren Rijn, de spoorweg tussen Antwerpen en het Ruhrgebied. Dat zegt een nieuwe, internationale studie.


De IJzeren Rijn werd in 1843 in gebruik genomen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het traject door de Duitsers vervangen door de veel langere Monztenlijn. Die maakt een zuidelijk ommetje rondom – het toen neutrale – Nederlands-Limburg en gebruikt tegenwoordig haar maximale capaciteit. De afgelopen decennia ijvert Vlaanderen om het oude, korte tracé door Nederlands-Limburg te heractiveren. Daarvoor is zowel de toestemming van Nederland als van Duitsland nodig.

Het 3RX-tracé (Rhein-Ruhr Rail Connection) loopt niet door natuurgebied Meinweg. Dit gebied ligt bij de Nederlanders erg gevoelig. Maar het tracé is met 770 miljoen euro ook de goedkoopste variant, tegenover 1,16 miljardvoor het historische tracé en 978,7 miljoen voor het A52-tracé (Roermond-Mönchengladbach), de variant parallel met autoweg A52. Dat kan de Duitsers over de streep trekken, die het A52-tracé te duur vinden.

Vlaanderen gaat het 3RX-tracé nu bepleiten bij Nederland en Duitsland. Dit noordelijke tracé volgt in Nederland de bestaande Maaslijn Roermond-Venlo richting het noorden en sluit daarna aan op een bestaande spoorlijn naar het Duitse Viersen.

Er denderen nog altijd treinen over de bestaande IJzeren Rijn, maar ze leggen niet meer het hele tracé af. Op diverse plaatsen is de infrastructuur verouderd. België gaat alvast de strook Mol-Hamont elektrificeren (nu rijden er dieseltreinen), Duitsland heeft al beslist om het enkelspoor tussen Kaldenkirchen en Dülken te verdubbelen. De resterende kostprijs van het 3RX-tracé komt dan neer op 590 miljoen. Ook Mol-Hamont is nu nog een enkel spoor. De belangrijkste noodzakelijke aanpassing is echter de verdubbeling van de Maaslijn. Verder is er in Roermond en Viersen een strookje spoor nodig om langs deze stations om te kunnen rijden.