De gemeente Overbetuwe en Provincie Gelderland hebben afspraken gemaakt over de aanleg en inpassing van de Rail Terminal Gelderland (RTG) bij Valburg aan de Betuweroute.


De provincie legt een groene wal aan om het zicht en geluid van de railterminal weg te nemen en er komt een nieuwe weg waardoor er geen doorgaand verkeer meer door het buurtschap Reeth komt. Ook wordt het groene gebied tussen de Betuweroute en Elst aangepakt. Overbetuwe krijgt daarvoor 4,5 miljoen euro en is nu aan zet om een inpassingsplan te maken. Dat heeft de provincie bekendgemaakt.

Het ontwerp-inpassingsplan moet ‘rond de zomer’ klaar zijn en wordt dan ter inzage gelegd, zodat omwonenden en andere betrokkenen erop kunnen reageren. De provincie mikt op ingebruikneming van de terminal aan het eind van 2020.

De provincie ziet de ontwikkeling van de RTG als een belangrijke kans om het gebied een stevige economische impuls te geven. Provinciale Staten gaven het provinciebestuur vorige maand groen licht voor een eerste investeringstranche van 5,1 miljoen euro van in totaal naar schatting 43 miljoen euro.

Gelderland verwacht dat er op termijn zo’n 200.000 containers per jaar worden overgeslagen. Onderzoeksbureau STC-Nestra komt in een recent gepubliceerd rapport tot de conclusie dat die prognose onrealistisch is en denkt dat de RTG niet rendabel te exploiteren valt. Bewoners van Reeth waren tot nu toe fel tegen het project.