De Brabantroute zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf 2022 geschikt zijn gemaakt voor goederentreinen van 740 meter. Dat staat in het beheerplan 2018 van ProRail.


Het gereedmaken van de Brabantroute voor lange treinen komt voort uit het gezamenlijke Europese doel om in 2030 op alle internationale spoorgoederencorridors treinen van deze lengte te laten rijden.

ProRail neemt vanaf 2018 diverse maatregelen om het spoorgoederenvervoer in Nederland en naar het achterland te verbeteren. Zo werkt de spoorbeheerder aan maatregelen om de leadtimes van treinomlopen (roundtrip) te verkorten. Daarbij ligt de aandacht op de processen in havengebieden, waarbij er wordt gekeken naar de interface tussen logistieke processen in de haven en het achterlandvervoer. Het project LEAN Waalhaven, waarbij planningen van ProRail en de terminal worden afgestemd, wordt in 2018 voortzetten en mogelijk uitgebreid naar andere locaties.