De Rail Terminal Gelderland (RTG) bij Valburg, die de provincie Gelderland wil ontwikkelen valt onmogelijk rendabel te exploiteren en veroorzaakt concurrentievervalsing.

Dat is de strekking van een onderzoeksrapport van Nestra, onderdeel van het Rotterdamse onderzoekinstituut STC. Dit bureau lichtte de plannen voor de ontwikkeling van de spoorterminal aan de Betuweroute door op verzoek van BCTN, dat een netwerk van zeven inland terminals exploiteert. De oudste daarvan, Nijmegen, ligt op een steenworp afstand van Valburg.

Het bureau laat geen spaan heel van de Gelderse plannen. Volgens Nestra kunnen de investeringskosten niet worden terugverdiend en is de business case in elk realistisch scenario negatief. Alleen in een hypothetisch scenario, waarin minstens 4.000 teu per week ofwel 200.000 teu per jaar wordt overgeslagen of waarin een buitenproportioneel tarief van honderd euro geldt, is de uitkomst positief.

Het besluit van de provincie Gelderland om tussen de twintig en veertig miljoen in het project te investeren, is gebaseerd op de verwachting dat de RTG tussen de 70.000 en 90.000 teu per jaar gaat verwerken. Volgens Nestra is die verwachting nergens op gebaseerd: ‘Enige vorm van onderbouwing (…) ontbreekt. Het genoemde volume wordt niet gedragen door marktconsultatie en intentieverklaringen die deze volumes ondersteunen, zijn niet te herleiden’.

Het plan voor de ontwikkeling van de RTG is gebaseerd op de ingebruikneming van de spoorbundel, die tijdens de bouw van de Betuweroute is aangelegd en sindsdien braak ligt. Valburg had toen al een grootschalige draaischijf voor containeruitwisseling tussen weg, water en spoor moeten worden, maar dat plan is nooit van de grond gekomen. Voor de uitwisseling tussen spoor en water ligt de spoorbundel overigens aan de verkeerde kant van de Betuweroute, namelijk aan de noordkant terwijl de Waal op enkele kilometers afstand aan de zuidkant ligt.

De provincie Gelderland wil het project nu toch doorzetten ‘om eindelijk van de Betuwelijn te kunnen profiteren’. De goederenlijn loopt dwars door de provincie, maar de treinen rijden er alleen doorheen. Door onderweg een stopplek in te richten, hoopt de provincie de lokale logistieke sector een flinke impuls te geven.

De gemeente Overbetuwe, op wiens grondgebied de spoorbundel ligt, heeft inmiddels in principe met het project ingestemd op voorwaarde dat omwonenden worden gecompenseerd voor de overlast die de terminal veroorzaakt. Nestra wijst er echter op dat de effecten op regionaal niveau negatief zijn, zoals ook bleek uit een eerdere kosten-batenanalyse.

Een samenwerkingsverband onder de naam Dutch European Rail Terminal (DERT) met onder meer Giesbers Groep en Bolk Transport heeft zich gemeld voor de exploitatie van de terminal. Saillant detail is de betrokkenheid bij DERT van Willem van der Heuvel, de grondlegger van de BCTN-groep. Het is onduidelijk hoeveel DERT zou willen investeren; de provincie wil er niets over zeggen omdat dat ‘concurrentiegevoelige informatie’ zou zijn.