Gedeputeerden Staten, het dagelijks bestuur, van Gelderland kiest voor de aanleg van de railterminal bij Valburg aan de noordkant van de Betuweroute.


Een plan voor de ontwikkeling van de Railterminal Gelderland wordt binnenkort voorgelegd aan Provinciale Staten, het provinciale parlement. Verder gaat de provincie aan de slag met een inpassingsplan. Vorige week stemde de gemeenteraad van Overbetuwe al in met de ontwikkeling van de terminal, waarmee een investering van naar schatting dertig miljoen euro is gemoeid.

Dat het provinciebestuur voor die locatie kiest, is nauwelijks een verassing. Daar ligt al sinds de bouw van de Betuweroute een spoorbundel, die de basis moest vormen voor het Multimodaal Transport Centrum (MTC) Valburg. Dat plan werd tijdens de bouw van de goederenspoorlijn echter geschrapt.

De provincie heeft ook nog gekeken naar de mogelijkheid om aan de zuidkant een compleet nieuwe terminal te ontwikkelen, maar dat bleek veel te duur. Voordeel daarvan zou wel zijn dat die aan de ‘goede kant’ zou liggen om uitwisseling van containers met de binnenvaart tot stand te brengen via de Waal, die op drie kilometer ten zuiden van die locatie ligt.

Om de noordkant te ontsluiten, moet er een nieuwe weg worden aangelegd, waarvoor een aantal varianten op tafel liggen. De meest logische routes lopen langs het buurtschap Reeth, waarvan de bewoners vrezen voor verkeersoverlast. Ze willen compensatie en zijn daarover in gesprek met gemeente en provincie.