De gemeenteraad van Overbetuwe is dinsdagavond akkoord gegaan met de komst van een railterminal voor de Betuweroute, bij Valburg.


Er komt een railterminal in Gelderland bij Valburg, vlakbij de Duitse grens. Ondanks protesten van inwoners van buurtschap Reeth, die eerder al de Betuweroute door hun achtertuin kregen, wordt de Rail Terminal Gelderland (RTG) naangelegd. In de opstartfase komen naar verwachting acht treinen per dag langs de terminal.

Het is alsof de geschiedenis zich herhaalt. Exact tien jaar geleden was er sprake van de komst van een containeruitwisselpunt (CUP) bij Valburg aan de Betuweroute. De gemeente verzette zich fel tegen de provincieplannen, onder druk van bewoners die overlast vreesden. Uiteindelijk, jaren na dit protest, kwam het CUP er toch. Hetzelfde gaat nu gebeuren met de RTG.

De provincie Gelderland heeft nu eindelijk wat aan de Betuweroute, die al jaren door het Gelderse rivierengebied loopt. Er mogen, om overlast tegen te gaan, maximaal 90.000 containers per jaar op de RTG verwerkt worden. Logistieke bedrijven en verladers halen opgelucht adem, vanaf 2020 is de regio trimodaal ontsloten. Net op tijd. Momenteel rijden er ongeveer zeven treinen per uur over de Betuweroute, maar dat worden er veel meer als na 2022 de aansluiting met het Duitse spoor klaar is.

Voor het wegvervoer is de A15 de aangewezen transportas voor Gelderland met voldoende aansluitpunten. Voor het transport over water is de Waal de hoofdverbindingsas. Een opstappunt op het spoor aan de Betuweroute ontbrak echter tot nu toe. Door de komst van de RTG wordt de corridor Rotterdam-Genua veel aantrekkelijker voor spoorvervoerders en Gelderland krijgt dan zelfs een aansluiting op de Nieuwe Zijderoute, naar China.

Plannen voor de railterminal (kostenplaatje infrastructuur: ruim 30 miljoen) zijn er vanuit de provincie al jaren. In 2013 ging er een brief naar Provinciale Staten over de gewenste ontwikkeling van een railterminal, met daarin een aantal mogelijke vestigingslocaties. De locatie bij Valburg kwam toen al als beste uit de bus. Het was de beste plek in Gelderland langs de Betuweroute, waar al de nodige voorzieningen liggen (negen rangeersporen). Door de fusie van Keyrail met Prorail werd het proces echter vertraagd.

Terminal Venlo
De provincie laat zich bij de komst van de railterminal inspireren door de Trimodale Container Terminal Venlo. Niet voor niets bezochten diverse leden van de commissie bereikbaarheid in april 2017 de TCT voor een rondleiding door exploitant TCT. De railterminal komt aan de noordkant van het huidige CUP met een ontsluiting parallel aan de noordkant van de Betuweroute, waar treinen ongestoord binnen kunnen rijden en de beste aansluiting op het rangeerterrein mogelijk is. Er komt vooralsnog één spoor bij, met later een mogelijke uitbreiding tot drie sporen. De treinen worden beladen met reachstackers die op termijn vervangen kunnen worden door een kraanbaan.

De naam van de exploitant voor de toekomstige terminal in Valburg is volgens de provincie nog niet bekend. In het Gelderse is het echter geen geheim dat ondernemer Willem van den Heuvel, grondlegger van het internationale terminalbedrijf BCTN, grote interesse heeft. Niet voor niets nam hij zitting in de stichting DERT (Dutch European Rail Terminal), partij bij de verdere ontwikkeling van de RTG. De partners in DERT (Giesbers Groep, Bolk Transport en Van den Heuvel) hebben goede contacten met verladers en vervoerders en hebben samen afdoende ervaring met de exploitatie van containers per binnenvaart en spoor.

‘DERT ziet de ontsluiting van het bestaande CUP Valburg als een uiterst kansrijk project om een serieuze start te maken met de ontwikkeling van internationale spoorverbindingen voor continentale lading. De omvang van deze markt is een veelvoud van de vervoersmarkt voor maritieme containers, maar om die markt een volwaardig alternatief te bieden voor het wegvervoer zijn goede overslagvoorzieningen aan doorgaande lijnen met frequente verbindingen nodig’, aldus de stichting in een eerdere respons. Actuele vragen over de komst van de RTG wil Van den Heuvel pas in november beantwoorden als er een definitief besluit in Gedeputeerde Staten is genomen.