Het nieuwe kabinet wil van ProRail, beheerder van het Nederlandse spoor, een gewone overheidsdienst maken. De spoorwereld is kritisch, omdat spoorvervoer hierdoor duurder kan worden.


ProRail is nu een besloten vennootschap, maar valt straks als ‘zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid’ direct onder het voor spoorvervoer verantwoordelijke ministerie.

Demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma, bij Infrastructuur en Milieu verantwoordelijk voor de spoorwegen, wilde al eerder tot nationalisering van ProRail overgaan, opdat de overheid de organisatie beter kon sturen op de financiën en de prestaties.

ProRail zegt, in een reactie op de plannen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, dat die prestaties de afgelopen jaren al gaandeweg zijn verbeterd. ProRail wil dat de nationalisering ‘zorgvuldig’ door het gehele parlement wordt beoordeeld.

Een aantal bedrijven en organisaties, zoals de Nederlandse Spoorwegen, FNV Spoor, VNO-NCW en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), stelt zich kritisch op. Wordt de spoorbeheerder een overheidsdienst, dan voorzien ze dat het vervoer over het spoor duurder wordt.