Het spoorvervoer heeft de binnenvaart op vrijwel alle fronten ingehaald als schoonste modaliteit in het vervoer binnen Europa.


Ook de vrachtwagen, traditioneel de meest vervuilende inland vervoerstechniek, heeft het binnenschip in een aantal gevallen ingehaald. Deze opmerkelijke conclusies zijn nota bene gepubliceerd door een gezaghebbende organisatie in de Europese binnenvaart, de in Straatsburg gevestigde Centrale Rijnvaart Commissie, beter bekend als de CCR.

Die schrijft de omslag vooral toe aan de voortschrijdende elektrificering van het Europese spoornet. De uitstoot van broeikasgassen en fijnstof van de elektrische trein zelf is praktisch nihil, maar ook als de opwekking van elektriciteit wordt meegerekend is de trein veel schoner dan de op gasolie (diesel) varende binnenschepen.

De CCR, waarbij de zogenoemde Rijnoeverstaten zijn aangesloten, meldt dit in een al enige tijd geleden verschenen Marktobservatie en heeft zich gebaseerd op data van het onderzoeksbureau CE Delft en de Nederlandse brancheorganisatie BLN-Schuttevaer. In het rapport wordt de zogenoemde well-to-wheel-aanpak gebruikt, waarin het energieverbruik en de emissies van de brandstofwinning tot aan het daadwerkelijke vervoer zijn verwerkt.

Qua CO2-uitstoot blijkt niet alleen de elektrische maar ook de dieseltrein beter te scoren dan alle vergeleken typen binnenschepen. Daarbij gaat het om goederentreinen van 1.900 ton versus binnenvaarteenheden van 600 ton (Kempenaar) tot 11.000 ton (4-baks duwstel). De uitstoot van de elektrische trein is 10 gram CO2 per tonkilometer (tkm) en 18 voor de diesel, tegen 20 tot 40 voor de binnenschepen. Vrachtwagens stoten per tkm minimaal 82 gram uit.

Bij fijnstof is het beeld vergelijkbaar. De emissie daarvan is bij een elektrische trein nul en bij een diesel zes kilo per tkm. Bij de binnenvaart liggen die waarden tussen de vijf en 21 kilo. Opmerkelijk genoeg scoort een vrachtwagen met oplegger van een kleine dertig ton met elf kilo op dit punt niet alleen beter dan de Kempenaar, maar ook dan het veel gebruikte Rijn-Herne kanaalschip van 1.500 ton.

Ook bij de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) is het beeld niet heel anders. De elektrische trein scoort met 0,009 gram per tkm opnieuw veruit het best. Een gewone vrachtwagen van tien tot twintig ton doet het met 1,8 gram 200 keer slechter, maar een vrachtwagen met oplegger van 30 ton komt op slechts 0,3 gram uit. Bij de binnenvaart liggen die waarden tussen 0,17 gram (4-baksvaart) en 0,52 gram (Kempenaar).