Het project om de belangrijkste spoorwegen in Nederland te voorzien van het beveiligingssyteem ERTMS moet worden stopgezet.


Dat is een van de punten in een petitie die branchevereniging Railgood online heeft gezet. Die vindt dat er een ‘nieuwe afweging’ moet worden gemaakt en dat alleen beproefde technologie toegepast zou moeten worden. Wanneer en aan wie de petitie wordt aangeboden, is niet duidelijk.

In de petitie wordt gepleit voor ‘actief flankerend overheidsbeleid’, in de vorm van verlaging van de gebruiksvergoeding en compensatie van de kosten, die worden veroorzaakt door aanvullende Nederlandse wetgeving, bovenop Europese regelgeving.