De Zwitserse spoorwegen, SBB, laat nog eens tweeduizend goederenwagens ‘intelligent’ maken. Ze worden met sensoren uitgerust die onder meer de toestand van de lading in de gaten houden.


Goederendochter SBB Cargo nam de afgelopen twee jaar al proeven met zulke meetapparatuur aan boord van 150 wagons. Sensoren geven niet alleen de plaats aan waar de wagen zich bevindt, maar meten onder meer ook de temperatuur en de luchtvochtigheid.

De gegevens worden mobiel naar een server gestuurd, waarmee werknemers van SBB zich voortdurend van de toestand van wagon en lading op de hoogte kunnen houden. Ook klanten kunnen op die manier worden geïnformeerd over waar hun lading is en in welke conditie die verkeert.

De wagons kunnen ook gegevens doorzenden over bijvoorbeeld slijtage van onderdelen en over eventuele reparaties die moeten worden uitgevoerd. Dat laatste voorkomt uitval van materieel en vermindert de onderhoudskosten.

Met de 150 intelligente goederenwagens heeft SBB Cargo inmiddels tien miljoen kilometers afgelegd. Ze zijn uitgerust met sensoren door Bosch. Tot eind 2018 worden nog eens tweeduizend slimme wagens aan de vloot toegevoegd.

SBB Cargo werkt ook aan besparingen bij het rangeren. Nu komen vaak twee tot drie rangeermachinisten aan een manoeuvre op een emplacement te pas, maar ze kunnen worden vervangen door een ‘machinist’ met afstandsbediening.

De rangeerlocomotief wordt uitgerust met sensoren en videocamera’s. Die geven informatie over de toestand op de rails tot op 160 meter afstand van de loc en kan hindernissen melden. Met zulke apparatuur worden proeven genomen op drie locomotieven van SBB Cargo.