Het gaat daarbij vooral om het laden van zogenoemde acetyls, een belangrijke grondstof voor onder meer farmaceutica, de verpakkingsindustrie en auto-dashboards. Die stroom loopt grotendeels via Antwerpen, de verwerking gebeurt voorn het merendeelin Duitsland. De ACS-terminal heeft een capaciteit van 200.00 kubieke meter verspreid over 107 tanks.